Support [Hot springs deep inside Japan]


Please choose contact, change, cancellation, etc. from a menu.
| [Support] | [SignUp-Free] | home

2017-02-21(Tue)
PrefectureSpaAccommodationPointWeekdaybefore holidayBon Festival New Year GWExclusion
Hokkaido Utoro Shiretoko Village (old Tsukuda-sou) 5%
Hokkaido Utoro Katsurada 5%
Hokkaido Asahidake Shirakabasou 5% × ×
Hokkaido Daisetkogen Daisetsu kogen sanso 10% 9/15~ 9/30
Akita-ken Soma Soma onsen ryokan 10%
Tochigi-ken Kita Kita Onsen Ryokan 5%
Tochigi-ken Itamuro Katoya Ryokan 5% ×
Yamanashi-ken Shimobe Daikokuya 5%
Nagano-ken Bessho Kashiwaya Bessou 5% × × 5/1~ 5/31
Nagano-ken Bessho Ryokan Tsuruya 10%
Nagano-ken Kakeyu Miyako Ryokan 10% ×
Nagano-ken Tazawa Masuya Ryokan 10% ×
Nagano-ken Kanbayashi Sekiya 5%
Nagano-ken Kanbayashi Jinpyokaku 5%
Nagano-ken Akiyamago KiriakeRiversideHouse 10% ×
Nagano-ken Shichimi Kouyoukan 10% × × 10/15~ 11/5
Nagano-ken Norikura kogen Ryokan Gold mine 10% ×
Nagano-ken Utsukushigahara Oiwakeya 5%
Nagano-ken Utsukushigahara Sugimoto Ryokan 8%
Nagano-ken Karasawa kousen Karasawa kousen 10%
Nagano-ken Okutateshina Shibugotenyu 10%
Nagano-ken Fukibata kogen Fuukinomori 5%
Nagano-ken Takimi Takiminoie 5%
Shizuoka-ken Kouchi Kanaya Ryokan 5%
Gifu-ken Akigami Akigami Onsen Ryokan 10% × 2/1~ 2/28
Gifu-ken Nigorigo Yumotokan 10%
Gifu-ken Yuya Okudaya 10%
Wakayama-ken Ryujin Arinokiya 10% ×
Wakayama-ken Kawayu Kameya 10% × ×
Nara-ken Yoshino Yohsino onsen motoyu 5% × × 4/1~ 4/30
Okayama-ken Okutsu Touwaro 10%
Shimane-ken Okuidumo yumura Yunouekan 10% ×
Shimane-ken Hinogami Tanab 5% ×
Tottori Prefecture Iwai Hanaya 10% ×
Oita-ken Hokkein Hokkein onsen sanso 5%
Oita-ken Choujyabaru Onsenkyo Hokkein Annex Hanasansui 5%
Kagoshima-ken Kirishima yunotani Yunotani 10% × ×
Hot springs deep inside Japan © 1999MOUNTAIN TRAD ® Inc.